Tečaj o pravilni uporabi vdihanih zdravil in vdihovalnikov Train the Trainer

16. oktober 2018

Vabljeni na tečaj o pravilni uporabi vdihanih zdravil in vdihovalnikov “Train the Trainer”, ki bo potekal 16. oktobra 2018 v prostorih krajevne skupnosti Škofije (Spodnje Škofije 54, 6281 Škofije).

Kotizacije ni.