POVEZAVE/LINKS

Strokovna združenja/Professional Organizations

SZD – Slovensko zdravniško društvo
Združenje zdravnikov družinske medicine Slovenije
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji
Alergološka in imunološka sekcija SZD
Zdravniška zbornica Slovenije
European Respiratory Society
American Thoracic Society
American College of Chest Physicians
British Thoracic Society


Bolnišnice in druge zdravstvene ustanove/Hospitals and Other Health Institutions

Bolnišnica Golnik
Bolnišnica Sežana
Bolnišnica Topolšica
Onkološki inštitut Ljubljana
Splošna bolnišnica Celje
Splošna bolnišnica Jesenice
Splošna bolnišnica Izola
Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Splošna bolnišnica Novo mesto
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Univerzitetni klinični center Maribor
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije


Društva bolnikov/Patient Organizations

Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije
Zveza slovenskih društev za boj proti raku
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije in revija Okno
Slovenski društvo hospic
Seznam društev bolnikov za pomoč in samopomoč bolnikov na strani ZZZS


Strokovne revije in baze podatkov/Journals and Databases

Medicinski razgledi
Zdravniški vestnik
Strokovna revija Radiology and Oncology
Lung Cancer
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
Canadian Respiratory Journal
Chest
COPD
Endoskopska revija
Clinics in Chest Medicine
European Respiratory Journal
Journal of Thoracic Oncology
Respiration
Respiratory Medicine
Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine
Thorax
International Journal of Tuberculosis and Lung Disease
Zdravstveno varstvo
Obzornik zdravstvene nege
Baze podatkov s področja medicine na strani CMK
PubMed


Drugo/Other Links

Ministrstvo za zdravje
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Portal Med.Over.Net
Spletni portal Senior 60+
Cindi Slovenija
Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru
Medscape
Jupsline


Povezave na bibliografije članov društva/Links to Members' Bibliographies

Cobiss Izum
Biomedicina Slovenica


Povezava na smernice in priporočila/Link to Guidelines and Recommendations

Bolnišnica golnik - KOPA: Smernice in priporočila