KOMISIJE


  • Razvoj in obnavljanje medicinske doktrine,
  • priprava standardov in nadzor nad izvajanjem sprejetih standardov.
  • Iniciacija in vodenje multicentričnih kliničnih raziskav in znanstveno raziskovalnih projektov,
  • priprava tematskih programov za srečanje pnevmologov na slovenskih ali mednarodnih srečanjih.

Vodje komisij so širši člani upravnega odbora:

poročajo o delu komisij na sestankih UO in na srečanjih združenja. Vsak član združenja se lahko pridruži delu katerekoli komisije. Obvestila o sestankih posameznih komisij bodo objavljena na spletni strani združenja in so praviloma odprtega tipa.