• Publikacije ZPS

  Pogosta vprašanja bolnikov glede COVID-19,
  zborniki strokovnih srečanj, smernice in priporočila
  ter ostale strokovne publikacije.

  PODROBNEJE
 • O Združenju pnevmologov Slovenije

  Združenje pnevmologov Slovenije sodeluje s SZD,
  z Zdravniško zbornico Slovenije ter z ostalimi
  organizacijami s področja pnevmologije.

  ZGODOVINA IN PREDSTAVITEV ZPS
 • Komisije ZPS

  Skrb za razvoj in obnavljanje medicinske doktrine,
  priprava tematskih programov za srečanja pnevmologov
  na slovenskih, kot tudi mednarodnih srečanjih.

  PODROBNEJE O KOMISIJAH ZPS
 • Koristne povezave

  Uporabne povezave na ostala strokovna združenja,
  zdravstvene ustanove in društva, strokovne revije,
  baze podatkov, bibliografije članov, itn.

  PODROBNEJE

KDO SMO

Združenje pnevmologov Slovenije sodeluje pri oblikovanju strokovne medicinske doktrine na področju pnevmologije v sodelovanju s Kliniko Golnik, Katedro za interno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani in z Medicinsko fakulteto v Ljubljani, kot tudi pri podiplomskem izobraževanju zdravnikov na področju pnevmologije. Prav tako sodeluje s Slovenskim zdravniškim društvom, z Zdravniško zbornico Slovenije ter z ostalimi organizacijami s področja pnevmologije.

KOMISIJE

Upravni odbor Združenja lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Združenje sestavlja 13 aktivnih komisij, ki skrbijo za razvoj in obnavljanje medicinske doktrine ter pripravljajo tematske programe za srečanja pnevmologov na slovenskih, kot tudi mednarodnih srečanjih.

7. SLOVENSKI PULMOLOŠKI KONGRES

SKUPAJ S KONGRESOM ALERGOLOGIJE IN IMUNOLOGIJE

Kongres je potekal od 10. do 12. decembra 2020 kot spletni kongres (angl. Web based event).