Tečaj o pravilni uporabi vdihanih zdravil in vdihovalnikov Train the Trainer

27. november 2018

Vabljeni na tečaj o pravilni uporabi vdihanih zdravil in vdihovalnikov “Train the Trainer”, ki bo potekal 27. novembra 2018 v sejni sobi Bolnišnice Sežana – pritličje bolnišnice.

Kotizacije ni.