Strokovno srečanje: Poklicne bolezni dihal

17. maj 2014

Vabljeni na strokovno srečanje: Poklicne bolezni dihal, ki bo 17. maja 2014, od 9. do 14. ure, v srednji predavalnici Medicinske fakultete v Ljubljani.

Program

sobota, 17. maj 2014

Moderatorja: Metoda Dodič Fikfak in Matjaž Fležar
09:00 – 09:20 Predstavnik ministrstva za delo: Zakonodaja na področju poklicnih bolezni pljuč v RS
09:20 – 09:40 Metoda Dodič Fikfak: Vloga poklicne epidemiologije pri verifikaciji poklicnih bolezni dihal.
09:40 – 10:00 Igor Požek: Vloga radioloških preiskav pri verifikaciji poklicnih bolezni dihal
10:00 – 10:20 Matjaž Fležar: Z delom povezana astma – priporočila obravnave bolnika (delavca)
10:20 – 10:40 Peter Howarth: Practical issues in asthma management:how to deal with compliance of patients
10:40 – 10:55 Satelitski simpozij – Chiesi
10.55 – 11:35 ODMOR S KAVO
11:35 – 12:05 Satelitski simpozij – Glaxo
Moderatorja: Katarina Oslonik in Duška Vidovič
12.05 – 12.25 Marjeta Trčelj: Poklicne bolezni dihal zaradi izpostavljenosti azbestu
12.25 – 12.45 Katarina Osolnik: Ekstrinzični alergijski bronhalveolitis
12:45 – 13:05 Renato Eržen: Poklicne alergijske bolezni zgornjih dihal
13:05 – 13:25 Mirjana Rajer: Pljučni rak kot poklicna in socialna bolezen
13:25 – 13:40 Satelitski simpozij – AstraZeneca
Moderatorja: Leopold Rezar in Nadja Triller
13:40– 14:15 UKC Maribor, Klinika Golnik, UKC Ljubljana, Bolnišnica Topolšica: Interaktivna sekcija: prikazi zanimivih primerov (4-5 x 10 min in razprave)
14:15 – 14:20 Povzetki in zaključek