8. slovenski pulmološki, alergološki in imunološki kongres

18. – 19. april 2024

Spoštovani kolegi!

Združenje pnevmologov Slovenije skupaj s Slovenskim združenjem za alergologijo in klinično imunologijo, Slovenskim imunološkim društvom, Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji ter v sodelovanju z Univerzitetno kliniko Golnik, Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana in Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor organizira 8. Slovenski pnevmološki kongres združen z alergološkim in imunološkim kongresom.

Glavni namen kongresa je združiti zdravnike, medicinske sestre, raziskovalce iz regije in ponuditi priložnost za predstavitev rezultatov znanstvenega in kliničnega dela na področju pnevmologije, alergologije in imunologije.

Vljudno vabljeni, da se kongresa udeležite in aktivno sodelujete z oddajo povzetkov za posterje in z ustnimi prispevki.

Veselim se, da vas aprila 2024 pozdravim v Ljubljani.

Prof. Mitja Košnik dr. med.
Predsednik organizacijskega odbora kongresa 

Jezik kongresa: Angleščina

Kotizacija: 100 EUR (brez kotizacije za člane respiratornih, alergoloških in imunoloških društev).

Kontaktna oseba:

Ključni datumi:

 • Rok za oddajo povzetkov: 24. marec 2024
 • Rok za prijavo: 10. april 2024

Pomembni dokumenti:

Organizacijski odbor: Mitja Košnik, Robert Marčun, Vladka Čurin Šerbec, Urška Bidovec Stojković, Mariana Rezelj, Matija Rijavec.

Programski odbor: Mitja Košnik, Matjaž Fležar, Julij Šelb, Anže Smole, Barbara Salobir, Aleš Rozman, Robert Marčun, Kristina Ziherl  Irena Šarc, Petra Svetina, Katarina Osolnik, Mateja Marc Malovrh,  Katja Mohorčič, Urška Janžič, Sabina Škrgat, Renato Eržen, Dušanka Vidovič, Matevž Harlander, Tina Vesel, Tadej Avčin, Vojko Berce, Mihaela  Zidarn, Peter Kopač, Peter Korošec, Gašper Markelj, Matija Rijavec, Tea Močnik, Mariana Rezelj, Andreja Nataša Kopitar (Medicinska fakulteta UL), Urška Tratar Lampreht (Onkološki inštitut),  Sendi Montanič (Zavod RS za transfuzijsko medicino), Jelka Pohar (Nacionalni inštitut za biologijo), Bojan Polić (Rijeka), Edin Jusufović (Tuzla), Winfried Pickl (Wienna).

Hotelske namestitve si udeleženci rezervirajo individualno:

https://www.fourpointsljubljanamons.si/

Spletna prijavnica na kongres

  Prosimo vnesite podatke v prijavni obrazec. Polja, ki so označena z zvezdico (*), so obvezna.
  Please fill the application form with your details. Fields marked with (*) are mandatory.

  PODATKI O UDELEŽENCU / PARTICIPANT DETAILS

  PODATKI O PLAČNIKU KOTIZACIJE / REGISTRATION FEE PAYER DETAILS

  Podatki o plačniku kotizacije niso obvezni. Obrazec naj izpolnjujejo samo tisti, ki niso oproščeni plačila kotizacije.
  Fee payer details are not mandatory. Only those who are not exempt from paying the registration fee should fill out the form.

  Upravljalec osebnih podatkov zagotavlja, da se bodo podatki uporabljali le za namen za katerega so zbrani.
  Data controller guarantees that the data will only be used for the purpose for which it was collected.

  Poziv za oddajo izvlečkov

  Organizacijski odbor vabi k oddaji izvirnih prispevkov za kratke ustne predstavitve in posterje na kongresu.

  Povzetki morajo biti napisani v angleškem jeziku. Največja dolžina je 2500 znakov (približno 350 besed).

  Povzetek mora biti strukturiran na naslednji način:

  • Naslov
  • Namen
  • Metode
  • Rezultati
  • Zaključki

  Neustrezno je navesti “O rezultatih bomo razpravljali” ali “Podatki bodo predstavljeni”.

  V povzetek je treba vključiti tudi akademske nazive avtorjev, e-pošto, ustanovo in financerja (ta del na šteje v kvoto 2500 znakov).

  Sprejeti povzetki po izboru strokovnih recenzentov bodo predstavljeni kot ustne ali posterske predstavitve.

  Za oddajo pravilnega povzetka je odgovoren avtor. Vse napake v črkovanju, slovnici ali znanstvenih dejstvih bodo reproducirane tako, kot jih je poslal avtor.

  Spletni obrazec za oddajo izvlečkov

   Prosimo vnesite podatke v prijavni obrazec. Polja, ki so označena z zvezdico (*), so obvezna.
   Please fill the application form with your details. Fields marked with (*) are mandatory.

   PODATKI O UDELEŽENCU / PARTICIPANT DETAILS

   PRIPONKE IZVLEČKOV / ABSTRACTS FILE ATTACHMENTS   Upravljalec osebnih podatkov zagotavlja, da se bodo podatki uporabljali le za namen za katerega so zbrani.
   Data controller guarantees that the data will only be used for the purpose for which it was collected.