8. slovenski pulmološki, alergološki in imunološki kongres

18. – 20. april 2024

Spoštovani kolegi!

Združenje pnevmologov Slovenije skupaj s Slovenskim združenjem za alergologijo in klinično imunologijo, Slovenskim imunološkim društvom, Strokovno skupino medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji ter v sodelovanju z Univerzitetno kliniko Golnik, Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana in Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor organizira 8. Slovenski pnevmološki kongres združen z alergološkim in imunološkim kongresom.

Glavni namen kongresa je združiti zdravnike, medicinske sestre, raziskovalce iz regije in ponuditi priložnost za predstavitev rezultatov znanstvenega in kliničnega dela na področju pnevmologije, alergologije in imunologije.

Vljudno vabljeni, da se kongresa udeležite in aktivno sodelujete z oddajo povzetkov za posterje in z ustnimi prispevki.

Veselim se, da vas aprila 2024 pozdravim v Ljubljani.

Prof. Mitja Košnik dr. med.
Predsednik organizacijskega odbora kongresa 

Jezik kongresa: Angleščina

Kotizacija: 100 EUR (brez kotizacije za člane respiratornih, alergoloških in imunoloških društev).

Kontaktna oseba:

Ključni datumi:

 • Rok za oddajo povzetkov: 1. marec 2024
 • Rok za prijavo: 10. april 2024

Hotelske namestitve si udeleženci rezervirajo individualno:

https://www.fourpointsljubljanamons.si/

Kongresne teme:

 • Okužbe pljuč / tuberkuloza
 • Astma
 • KOPB
 • Pljučni rak
 • Bolezni plevre
 • Bolezni pljučnega intersticija
 • Hipo in hiperventilacijski sindromi
 • Redke pljučne bolezni
 • Laboratorijska diagnostika v pulmologiji
 • Mikrobiom
 • Slikovna diagnostika
 • Testi delovanja pljuč
 • Cito/pato-diagnostika
 • Genetika v pulmologiji
 • Invazivne diagnostične tehnike
 • Interventna pnevmologija
 • Intenzivna medicina
 • Bolezni pljučnega krvnega obtoka
 • Torakalna kirurgija
 • Prehod med pediatrično in odraslo pnevmologijo
 • Rehabilitacija
 • Paliativna oskrba
 • Kakovost in varnost
 • Diagnostika alergije
 • Alergijske bolezni dihal
 • Alergijske kožne bolezni
 • Anafilaksija
 • Alergija za zdravila
 • Imunoterapija
 • Avtoimunost
 • Imunoterapija v onkologiji
 • Naravna imunost
 • Cepiva
 • Imunske pomanjkljivosti
 • Presaditev
 • Transfuzijska medicina
 • Avtovnetne bolezni
 • Zdravstvena nega v pnevmologiji
 • Zdravstvena vzgoja bolnikov
 • Kakovost in varnost

Spletna prijavnica na kongres

  Prosimo vnesite podatke v prijavni obrazec. Polja, ki so označena z zvezdico (*), so obvezna.
  Please fill the application form with your details. Fields marked with (*) are mandatory.

  PODATKI O UDELEŽENCU / PARTICIPANT DETAILS

  PODATKI O PLAČNIKU KOTIZACIJE / REGISTRATION FEE PAYER DETAILS

  Podatki o plačniku kotizacije niso obvezni. Obrazec naj izpolnjujejo samo tisti, ki niso oproščeni plačila kotizacije.
  Fee payer details are not mandatory. Only those who are not exempt from paying the registration fee should fill out the form.

  Upravljalec osebnih podatkov zagotavlja, da se bodo podatki uporabljali le za namen za katerega so zbrani.
  Data controller guarantees that the data will only be used for the purpose for which it was collected.

  Poziv za oddajo izvlečkov

  Organizacijski odbor vabi k oddaji izvirnih prispevkov za kratke ustne predstavitve in posterje na kongresu.

  Povzetki morajo biti napisani v angleškem jeziku. Največja dolžina je 2500 znakov (približno 350 besed).

  Povzetek mora biti strukturiran na naslednji način:

  • Naslov
  • Namen
  • Metode
  • Rezultati
  • Zaključki

  Neustrezno je navesti “O rezultatih bomo razpravljali” ali “Podatki bodo predstavljeni”.

  V povzetek je treba vključiti tudi akademske nazive avtorjev, e-pošto, ustanovo in financerja (ta del na šteje v kvoto 2500 znakov).

  Sprejeti povzetki po izboru strokovnih recenzentov bodo predstavljeni kot ustne ali posterske predstavitve.

  Za oddajo pravilnega povzetka je odgovoren avtor. Vse napake v črkovanju, slovnici ali znanstvenih dejstvih bodo reproducirane tako, kot jih je poslal avtor.

  Spletni obrazec za oddajo izvlečkov

   Prosimo vnesite podatke v prijavni obrazec. Polja, ki so označena z zvezdico (*), so obvezna.
   Please fill the application form with your details. Fields marked with (*) are mandatory.

   PODATKI O UDELEŽENCU / PARTICIPANT DETAILS

   PRIPONKE IZVLEČKOV / ABSTRACTS FILE ATTACHMENTS   Upravljalec osebnih podatkov zagotavlja, da se bodo podatki uporabljali le za namen za katerega so zbrani.
   Data controller guarantees that the data will only be used for the purpose for which it was collected.