Srečanje Združenja pnevmologov Slovenije: Simpozij o motnjah dihanja v spanju

30. november – 01. december 2012

Grand hotel Bernardin Portorož

Za vas smo rezervirali prenočišča v Grand hotelu Bernardin, cena enoposteljne 100 in dvoposteljne sobe 120 EUR,
T: 05 695 1000
in v hotelu Histrion, cena enoposteljne 84 in dvoposteljne sobe 62 EUR
T: 05 695 2000

Letna skupščina ZPS

Kongresni center Bernardin, 30. november 2012 od 18.10 do 19.00 ure.

Otvoritev skupščine: predsednica ZPS Nadja Triller

Predlog in volitve delovnega predsedstva, zapisnikarja in verifikacijske komisije:

Delovno predsedstvo:

Brane Mežnar
Marjan Koterle
Duška Vidovič

Zapisnikar:

Irena Dolhar

Verfikacijska komisija:
Katja Mohorčič
Jernej Sitar

Dnevni red:

  1. Poročilo predsednice za leto 2012
  2. Poročilo verifikacijske komisije
  3. Poročilo blagajnika (Robert Marčun)
  4. Poročilo nadzornega odbora (Andrej Debeljak)
  5. Predstavitev predloga novega Pravilnika o zdravniških licencah
  6. Program za leto 2013
  7. Podelitev Levičnikove nagrade
  8. Razno in sklepna beseda

Program

petek, 30. november 2012

Moderatorja: Matjaž Fležar, Jasmina Gabrijelčič
15.00 – 15.05 Nadja Triller Uvodni pozdrav predsednice Združenja pnevmologov Slovenije
15.05 – 15.10 Jasmina Gabrijelčič Pozdrav in uvod v temo
15.10 – 15.30 Kristina Ziherl Razdelitev motenj dihanja v spanju
15.30 – 15.50 Jasmina Gabrijelčič OSAS- najpogostejša motnja dihanja v spanju
15.50 – 16.10 Irena Šarc Hipoventilacijski sindrom zaradi debelosti-zanemarjena bolezen
16.10 – 16.20 Diskusija
16.20 – 16.40 Satelitski simpozij – Boehringer Ingelheim
16.40 – 17.00 ODMOR ZA KAVO
17.00 – 17.20 Vojko Didanovič Vloga kirurga pri motnjah dihanja v spanju
17.20 – 17.40 Uroš Krivec Motnje dihanja v spanju pri otrocih
17.40 – 17.50 Diskusija
17.50 – 18.20 Satelitski simpozij – Novartis
18.20 OBČNI ZBOR ZDRUŽENJA:

1. Poročilo predsednice za leto 2012.
2. Poročilo verifikacijske komisije.
3. Poročilo blagajnika (Robert Marčun).
4. Poročilo nadzornega odbora (Andrej Debeljak).
5. Predstavitev predloga novega Pravilnika o zdravniških licencah.
6. Program za leto 2013.
7. Podelitev Levičnikove nagrade.
8. Razno in sklepna beseda.

20. 00 Skupna večerja

Program

sobota, 01. december 2012

Moderatorja: Leja Dolenc, Miša Pfeifer
09.00 – 09.20 Kristina Ziherl Cheyne-Stokesovo dihanje-od kod, kako zdraviti
09.20 – 09.40 Miša Pfeifer Debelost, insulinska rezistenca, hipoksemija
09.40 – 10.00 Leja Dolenc Ne-dihalni razlogi povečane dnevne zaspanosti
10.00 – 10.20 Andrej Erhartič Motnje dihanja v spanju in hipertenzija
10.20 – 10.30 Diskusija
10.30 – 10.40 Satelitski simpozij – AstraZeneca
10.40 – 11.00 ODMOR ZA KAVO
11.00 – 11.10 Satelitski simpozij – GlaxoSmithkline
11.10 – 11.30 Jasmina Gabrijelčič Overlap sindrom-KOPB in OSAS
11.30 – 12.30 Kliniki: Maribor, Golnik Prikazi primerov, interaktivna sekcija