PRIJAVA NA KONGRES

  Prosimo vnesite podatke v prijavni obrazec. Polja, ki so označena z zvezdico (*), so obvezna.
  Please fill the application form with your details. Fields marked with (*) are mandatory.

  PODATKI O UDELEŽENCU / PARTICIPANT DETAILS

  PODATKI O PLAČNIKU KOTIZACIJE / REGISTRATION FEE PAYER DETAILS

  Podatki o plačniku kotizacije niso obvezni. Obrazec naj izpolnjujejo samo tisti, ki niso oproščeni plačila kotizacije.
  Fee payer details are not mandatory. Only those who are not exempt from paying the registration fee should fill out the form.

  Upravljalec osebnih podatkov zagotavlja, da se bodo podatki uporabljali le za namen za katerega so zbrani.
  Data controller guarantees that the data will only be used for the purpose for which it was collected.

  ODDAJA IZVLEČKOV

   Prosimo vnesite podatke v prijavni obrazec. Polja, ki so označena z zvezdico (*), so obvezna.
   Please fill the application form with your details. Fields marked with (*) are mandatory.

   PODATKI O UDELEŽENCU / PARTICIPANT DETAILS

   PRIPONKE IZVLEČKOV / ABSTRACTS FILE ATTACHMENTS   Upravljalec osebnih podatkov zagotavlja, da se bodo podatki uporabljali le za namen za katerega so zbrani.
   Data controller guarantees that the data will only be used for the purpose for which it was collected.