Tečaj o pravilni uporabi vdihanih zdravil in vdihovalnikov Train the Trainer

14. februar 2019

Vabljeni na tečaj o pravilni uporabi vdihanih zdravil in vdihovalnikov “Train the Trainer”, ki bo potekal 14. februarja 2019 v predavalnici Zdravstvenega doma Celje.

Kotizacije ni.