Strokovno srečanje ZPS in Sekcije za torakalno kirurgijo

29. in 30. november 2013

Vabljeni na strokovno srečanje ZPS in Sekcije za torakalno kirurgijo, ki bo potekalo 29. in 30. novembra 2013 v hotelu Bernardin v Portorožu.

Za vas smo rezervirali prenočišča v GH Bernardin in v hotelu Histrion.
T: + 386 5 695 10 00

Cena nočitve v GH Bernardin:
– 105 EUR/noč enoposteljna soba,
– 130 EUR/noč dvoposteljna soba.

Cena nočitve v hotelu Histrion
– 85 EUR/noč enoposteljna soba,
– 100 EUR/noč dvoposteljna soba.

Program

petek, 29. november 2013

15.00 Nadja Triller, Anton Crnjac: Pozdrav obeh predsednikov združenj
Moderatorja: Mihael Sok, Aleš Rozman
15.10-15.30 Aleš Rozman: Bronhoskopska diagnostika sprememb v mediastinumu. Priporočila za bronhoskopsko diagnostiko razširjenosti bolezni pri raku pljuč v Sloveniji
15.30-15.50 Matevž Srpčič: Vloga mediastinoskopije v diagnostiki sprememb v mediastnumu
15.50-16.10 Mateja Marc Malovrh: Torakoskopija v diagnostiki in zdravljenju bolezni plevre
16.10-16.30 Tomaž Štupnik: Indikacije za kirurški poseg (VATS) pri boleznih plevre
16.30-16.45 Satelitski simpozij Boehringer Ingelheim
Jurij Šorli: Bolnik s KOPB in komorbidnostmi
16.45-17.00 ODMOR – KAVA
17.00-17.15 Satelitski simpozij Novartis
A.Premoša: Novo poglavje v življenju bolnika s KOPB
17.15-18.15 Okrogla miza: Mreža za pulmologijo v Sloveniji
Moderatorica Nadja Triller
Iztočnice podajo (3×5 min): Matjaž Fležar, Mitja Košnik, Stanislav Kajba
Sodelujoči na okrogli mizi: Marjan Koterle, Duška Vidovič, Matjaž Turel, Leopold Rezar, Irena Hudoklin, sodelujoči v razpravi vsi prisotni pnevmologi.
18.15-18.30 Satelitski simpozij GlaxoSK
Peter Kecelj: Poslabšanje KOPB in vloga IKS/LABA pri zdravljenju
18.30-19.00 OBČNI ZBOR ZDRUŽENJA
20.00 Skupna večerja

Program

sobota, 30. november 2013

Moderatorja: Anton Crnjac, Nadja Triller
09.00-9.20 Vesna Nišević: Priprava bolnika na operativni poseg v prsnem košu
09.40-10.00 Tomaz Štupnik: Torakoskopska lobektomija – izkušnje Klinike za torakalno kirurgijo UKC Ljubljana
10.00-10.20 Marko Bitenc: Operativno zdravljenje raka pljuč-izkušnje Klinike Golnik
10.20-10.50 Aljaž Hojski, Tomaž Štupnik: VATS lobektomija – pro, VATS lobektomija – con
10.50-11.20 Sabina Škrgat, Matjaž Turel: Indikacije za invazivno zdravljenje emfizema pro (S. Škrgat) and con (M. Turel)
11.20-11.40 Satelitski simpozij Chiesi
Sabina Škrgat: Obstruktivne bolezni dihal – bolnik v vsakodnevni praksi
11.40-11.50 ODMOR-KAVA
Moderatorja: Tomaž Štupnik, Duška Vidovič
11.50-12.20 Predstavitev primerov – 4: Interaktivna predstavitev – torakalni kirurgi in pulmologi ( Golnik, Ljubljana, Maribor, Topolšica …)