Strokovno srečanje: Slikovna diagnostika pljučnih bolezni

11. maj 2013

Vabljeni na strokovno srečanje: Slikovna diagnostika pljučnih bolezni, ki bo potekalo 11. maja 2013, od 9. do 14. ure v predavalnici Medicinske fakultete v Ljubljana.

Kotizacije ni.

Program

sobota, 11. maj 2013

Moderatorja: Igor Požek, Dimitrij Kuhelj
09:00 – 09:20 Aleksander Marin, Igor Požek: Rentgenogram pljuč – Najpogostejše dileme v interpretaciji
09:20 – 09:40 Robert Marčun: UZ diagnostika pljučnih bolezni in UZ urgentnih pulmoloških stanj
09:40 – 10:00 Igor Požek, Aleksander Marin: CT prsnega koša v diagnostiki malignih obolenj
10:00 – 10:20 Rok Cesar: CT prsnega koša v diagnostiki intersticijskih pljučnih bolezni
10:20 – 10:40 Dimitrij Kuhelj: Invazivna RTG diagnostika pljučnih bolezni in intervencije
10:40 – 11:00 Satelitski simpozij
11:00 – 11:30 ODMOR S KAVO
11:30 – 11:45 Satelitski simpozij
Moderatorja: Rok Cesar, Marija Dolenšek
11:45 – 12:05 Ivana Žagar: PET CT v diagnostiki in zamejitvi malignih bolezni pljuč, mediastinuma in plevre
12:05 – 12:25 Luka Ležaič: PET CT – benigne bolezni mediastinuma, pljuč in plevre
12:25 – 12:45 Marija Dolenšek: MRI v diagnostiki bolezni prsnega koša (mediastinum, pljuča, plevra)
12:45 – 13:00 Satelitski simpozij
13:00 – 14:00 UKC Maribor, Klinika Golnik, UKC Ljubljana, Bolnišnica Topolšica: Interaktivna sekcija: prikazi zanimivih primerov (4-5 x 10 min in razprave)
14:00 – 14:05 Povzetki in zaključek