Strokovno srečanje Laško 2010

10. in 11. december 2010

Združenje pnevmologov Slovenije organizira strokovno srečanje, ki bo potekalo 10. in 11. decembra 2010 v Kongresnem centru Wellness park Laško.

Temi na srečanju bosta:

  • Kardiovaskularne bolezni in KOPB (10. december 2010) ter
  • Rak pljuč (11. december 2010).

Kotizacije ni.

Program

petek, 10. december 2010

Kardiovaskularne bolezni in KOPB

Moderatorja: Stanislav Šuskovič, Dragan Kovačič

16.00 – 16.20 Dragan Kovačić Koronarna bolezen in KOPB
16.20 –  16.40 Robert Marčun Srčni pogled na akutno eksacerbacijo KOPB
16.40 – 17.00 Stanislav Šuškovič Glavni fokus pri KOPB so pljuča
17.00 – 17.20 Mitja Lainščak Glavni fokus pri KOPB je srce
17.20 – 17.30 Matjaž Fležar Svetovni dan spirometrije-poročilo
17.30 – 17.50 Satelitski simpozij
17.50 – 18.10 ODMOR ZA KAVO
18.10 – 18.50 OBČNI ZBOR ZDRUŽENJA:

o       Poročilo predsednice

o       Poročilo blagajnika

o       Poročilo nadzornega odbora

o       Predlog štipendiranja specializantov in mlajših specialistov (predlagatelj Aleš Rozman)

o       Podelitev častnega članstva

o       Podelitev Levičnikove nagrade

o      Razno

18.50 – 19.10 Satelitski simpozij
20.00 SKUPNA VEČERJA

Program

sobota, 11. december 2010

Rak pljuč

Moderatorici: Nadja Triller, Duška Vidovič

9.00 – 9.10 Nadja Triller Rak pljuč v Sloveniji in kakovost obravnave teh bolnikov
9.10 – 9.30 Aleš Rozman Diagnostika in zamejitev raka pljuč
9.30 – 9.50 Izidor Kern Določanje EGFR statusa
9.50 – 10.10 Tanja Čufer Individualiziran način sistemskega zdravljenja raka pljuč
10.10 – 10.30 Satelitski simpozij
10.30 – 10.50 ODMOR ZA KAVO
Moderatorja: Tanja Čufer, Matjaž Turel
10.50 – 10.05 Taja Tijana Šumer Zapleti sistemskega zdravljenja raka pljuč
11.05 – 11.20 Nadja Triller Invazivni paliativni posegi pri bolniku z rakom pljuč
11.20 – 11.35 Urška Lunder Zgodnja paliativna oskrba bolnikov z rakom pljuč
11.35 – 12.30 Prikaz  primerov: Maribor, Golnik, Ljubljana, Topolšica
12.30 – 13.30 Okrogla miza (moderatorici Nadja Triller in Tanja Čufer): Strategija kakovostne obravnave bolnikov z rakom pljuč v Sloveniji (sodelujejo vsi predavatelji ter Jani Dernič, Majda Drnovšek, Mitja Košnik, Duška Vidovič, Marjeta Terčelj)