Simpozij: 90 let bolnišnice Topolšica

27. – 28. november 2009

Vabljeni na Simpozij: 90 let bolnišnice Topolšica, ki bo potekal 27. in 28. novembra 2009.

Program

27. november 2009

09.30-10.00 Registracija udeležencev
10.00-11.00 Pozdravni govori
Kulturni program
Predstavitev zgodovine Bolnišnice Topolšica
Moderatorja: Janez Poles, Borut Rijavec
11.00-11.15 J. Poles, N. Arzenšek, B. Hižar Obravnava srčno žilnih bolnikov v Bolnišnici Topolšica skozi čas
11.15-11.30 B. Hižar, J. Poles Ambulanta za srčno popuščanje tudi v Bolnišnici Topolšica
11.30-11.45 P. Lebar, R. Mošmondor, A. Delić, J. Poles Rehabilitacija srčnih bolnikov
11.45-12.00 B. Rijavec Razvoj gastroenterologije v Bolnišnici Topolšica
12.00-12.15 M. Vujasinović Enteralno hranjenje bolnikov z motnjami požiranja preko perkutane endoskopske gastrostome – 10 letne izkušnje v Bolnišnici Topolšica
12.15-12.30 I. Volk Prehranska obravnava bolnika med diagnostično obravnavo
12.30-12.45 B. Rijavec Celiakija, pogosto neprepoznan problem
12.45-14.00 Kosilo, ogled in predstavitev plakatov
Moderatorja: Andrej Debeljak, Matjaž Zwitter
14.00-14.15 J. Zalar CT diagnostika v Bolnišnici Topolšica
14.15-14.30 M. Zwitter Pljučni rak kot socialna bolezen
14.30-14.45 A. Debeljak Sedma klasifikacija pljučnega raka
14.45-15.00 A. Fokter, I. Kern Citološko histološka korelacija pri pljučnih vzorcih
15.00-15.15 B. Veingerl Zgodnje pooperativne vrednosti Cyfra 21.1, CEA in SCC v serumu glede na stadij nemikrocelularnega karcinoma pljuč
15.15-15.30 V. Kovač Zdravljenje bolnikov z napredovalim pljučnim rakom in slabim  splošnim stanjem zmogljivosti
15.30-15.45 B. Putar, B. Hižar Timsko delo
15.45-16.00 K. Kramer, M. Kočar Odstranitev endobronhijalnih tujkov s pomočjo  kriosonde
16.00-16.15 K. Kramer, N. Lalek,
J. Fürst
Terapevtske respiratorne endoskopije
16.15-16.30 A. Pečnik, J. Fürst Zdravljenje bolnikov z empiemom plevre s streptokinazo – naše izkušnje
16.30-16.50 Odmor s kavo
16.50-17.10 Satelitski simpozij Schering Plough
Moderatorja: Igor Koren, Majda Drnovšek Kaljanac
17.10-17.25 I. Koren Prevalenca astme in rinitisa v koroški regiji
17.25-17.40 M. Drnovšek Vloga meritev dušikovega oksida v izdihanem zraku pri obravnavi bolnikov z astmo
17.40-17.55 N. Lalek Sublingvalna imunoterapija s pelodom breze: DBPC raziskava
17.55-18.10 V. Kuruc, D. Obradović Rehabilitacija plućnih bolesnika u hospitalnim uslovima
18.10-18.25 A. Lampret, A. Mrhar, L. Rezar Vpliv uvedbe restriktivne liste protimikrobnih zdravil na izide zdravljenja
18.25-18.45 Satelitski simpozij AstraZeneca
18.45 Skupščina ZPS Otvoritev skupščine.
Volitve delovnega predsedstva, zapisnikarja in verifikacijske komisije.
Poročilo predsednice o delu v preteklem letu (N.Triller).
Poročilo blagajnika (R. Marčun).
Poročilo nadzornega odbora (A.Debeljak).
Poročilo verifikacijske komisije.
Predstavitev pripomb na statut in sprejem posodobljenega statuta ZPS (B. Mežnar).
Predstavitev predlogov sprememb za ZZZS (M. Koterle).
Podelitev Levičnikove nagrade in imenovanje Častnega člana ZPS.
Razno in sklepna beseda.
20.00 Svečana večerja

Program

28. november 2009

09.00-13.20 REDKE PLJUČNE BOLEZNI – Moderatorici: Katarina Osolnik, Barbara Salobir
09.00-09.20 I. Kern Redke pljučne bolezni – EU projekt, izkušnje in stanje v Sloveniji s stališča patologa
09.20-09.40 R. Cesar Radiološka problematika v diagnostiki in spremljanju redkih bolezni
09.40-10.00 B. Salobir LAM, HX in primarna pljučna hipertenzija
10.00-10.20 K. Osolnik EABA in z zdravili povzročeni pnevmonitisi,pomanjkanje A-1-A in limfomi pljuč
10.20-10.30 Razprava
10.30-10.50 Satelitski simpozij Glaxo Smithkline
10.50-11.20 Odmor s kavo
11.20-12.50 PREDSTAVITEV ZANIMIVIH PRIMEROV – Moderatorja: Duška Vidovič, Matjaž Turel
UKC Maribor, Klinika Golnik, UKC Ljubljana, Bolnišnica Topolšica
12.50-13.20 K. Osolnik, B. Salobir,
R. Cesar, I. Kern
Zaključki s cilji:
– Register redkih pljučnih bolezni na državnem nivoju.
– Oblikovanje kazalcev kakovosti diagnostike in terapije.
– Standardiziranje diagnostike in terapije.
13.20 A. Rozman Sestanek mladih pnevmologov z volitvami novega predsednika:
Dnevni red:
– Predstavitev načina volitev novega predsednika.
– Volitve.
– Poročilo dosedanjega dela.
– Razno.