Predlog za časovne normative v interventni pulmologiji