TEČAJ O PRAVILNI UPORABI VDIHANIH ZDRAVIL IN VDIHOVALNIKOV »Train the trainer«

» Program/Program


TEČAJ O PRAVILNI UPORABI VDIHANIH ZDRAVIL IN VDIHOVALNIKOV »TRAIN THE TRAINER«


TEČAJ O PRAVILNI UPORABI VDIHANIH ZDRAVIL IN VDIHOVALNIKOV »Train the trainer«

16. oktober 2018, Škofije (v prostorih krajevne skupnosti) Spodnje Škofije 54,
6281 Škofije


DELAVNICA JE POLNO ZASEDENA.