TEČAJ O PRAVILNI UPORABI VDIHANIH ZDRAVIL IN VDIHOVALNIKOV »Train the trainer«

» Prijava/Application Form
» Program/Program


TEČAJ O PRAVILNI UPORABI VDIHANIH ZDRAVIL IN VDIHOVALNIKOV »TRAIN THE TRAINER«


TEČAJ O PRAVILNI UPORABI VDIHANIH ZDRAVIL IN VDIHOVALNIKOV »Train the trainer«

14.februar 2019, 
v predavalnici Zdravstvenega doma Celje
Kotizacije ni.