TEČAJ O PRAVILNI UPORABI VDIHANIH ZDRAVIL IN VDIHOVALNIKOV »Train the trainer«

» Program/Program


TEČAJ O PRAVILNI UPORABI VDIHANIH ZDRAVIL IN VDIHOVALNIKOV »TRAIN THE TRAINER«


TEČAJ O PRAVILNI UPORABI VDIHANIH ZDRAVIL IN VDIHOVALNIKOV »Train the trainer«

27. november2018, 
v sejni sobi Bolnišnice Sežana - pritličje bolnišnice

Kotizacije ni.

DELAVNICA JE POLNA, PRIJAV NE SPREJEMAMO VEČ.