Slovenian Respiratory Society, Croatian Respiratory Society and Hungarian Respiratory Society

» Nastanitev/Accommodation
» Abstrakti/Abstracts
» Prijava/Application Form
» Program/Program
» Kontakt/Contact


SLOVENIAN RESPIRATORY SOCIETY, CROATIAN RESPIRATORY SOCIETY AND HUNGARIAN RESPIRATORY SOCIETY


Združenja Pnevmologov Slovenije, Združenja Pnevmologov Hrvaške in Združenja Pnevmologov Madžarske

Slovenija, Bled, hotel Golf,  22. in 23. maj 2015

Kotizacije ni.

Zadnji rok za oddajo abstraktov je 4. aprila 2015

Slovenian Respiratory Society, Croatian Respiratory Society and Hungarian Respiratory Society

Slovenia, Bled, hotel Golf, 22-23 May 2015

Congress fee: free

Abstract submission deadline: April 4, 2015