Slikovna diagnostika pljučnih bolezni

» Program/Program
» Prijava/Application Form


SLIKOVNA DIAGNOSTIKA PLJUčNIH BOLEZNI


Slikovna diagnostika pljučnih bolezni, Medicinska fakulteta Ljubljana 11. maj 2013, od 9. do 14. ure