Poklicne bolezni dihal, Ljubljana MF 17. maj 2014

» Prijava/Application Form
» Program/Program


POKLICNE BOLEZNI DIHAL, LJUBLJANA MF 17. MAJ 2014


Spomladansko strokovno srečanje Združenja pnevmologov Slovenije

POKLICNE BOLEZNI DIHAL

Ljubljana, 17. maj 2014  od 9. do 14. ure, srednja predavalnica MF