O AVTORJIH


Red Orbit je vodilno slovensko podjetja na področju iskalnega marketinga, ki vključuje storitve, kot so optimizacija spletnih strani, vodenje PPC akcij, gradnja spletne identitete ter promocija na družabnih omrežjih.

Našim strankam pomagamo pri pozicioniranju njihovih podjetij in blagovnih znamk na spletu in jim omogočamo, da z nižjimi stroški oglaševanja dosegajo boljše rezultate. Naše stranke s tem privabljajo večje število aktivnih kupcev, gradijo svojo blagovno znamko in povečujejo konkurenčno prednost pred ostalimi podjetji.

Našim strankam omogočamo, da se pozicionirajo na 1. stran vseh pomembnih spletnih iskalnikov in znižajo stroške spletnega oglaševanja do 50 %. Spletne strani podjetij spreminjamo v prodajna in marketinška orodja, ki prinašajo konkretne koristi. Partnerstvo z nami prinaša več prodajnih kontaktov, večji ugled na trgu in usmerjenost h kupcem.

Za več informacij obiščite spletno stran Red Orbit in spletni portal Optimizacija.eu.

About the authors


Red Orbit is a leading Slovenian company in the field of search engine marketing (SEM), which includes services such as web site optimization, PPC campaign management, website construction and online identity management (OIM).

We help our clients to position their brands online and lower the costs of their advertising campaigns. They are attracted by the higher number of active customers and are able to take advantage over the competition.

Our goal is to position our customers web sites to top positions in all major search engines and to reduce the costs of online advertising. We change companies web sites into sales and marketing tools that bring concrete benefits. A partnership with us means more sales contacts, greater reputation on the market and more efective customers targeting.

For more information please visit Red Orbit web site and web portal Optimizacija.eu.