KOMISIJA ZA RESPIRATORNO INTENZIVNO TERAPIJO


Predstavitev komisije

Seznam članov

Šifrer Franc - franc.sifrer@klinika-golnik.si
Erik Rupnik
Matjaž Turel
Andreja Pečnik

Seznam sestankov in zapisniki